Almedic

kytka


Detoxikace = odstraňování toxinů z organismu
Imunoaktivace = obnova správné funkce
                                            imunitního systému

Které toxiny v organismu mohou škodit ?

Druhy toxinů
emocionální toxiny
( důsledek patologických emocionálních pochodů ,
  např. potlačené nebo nadměrně prožívané emoce
  jako strach,
smutek, starosti, agrese, ...
  nebo emocionální poruchy -
psychocysty, emoční stres,
  blokovaný emocionální konflikt,
poškození emocemi,
  poškození stresem, citová deprivace )
 

stresová zátěž        
( důsledek dlouhodobějších nebo intenzívních
  stresových
situací, prožitých v minulosti )
 
infekční mikrobiální ložiska
( virové, bakteriální, plísňové nebo parazitální infekce,
 
obalené hlenem a tím skryté před imunitním systémem,
  mohou se nacházet v jakémkoli tělesném orgánu )

chronické infekce   
( jakékoli mikroorganismy mohou v kterékoli tkáni přežívat
  jako chronická infekce, velmi často jsou to viry, borélie,
 
chlamydie, streptokoky, plísně a jiné )

soli                               
( biogenní soli, které se ukládají v organismu jakožto
 
následek dlouhodobějšího překyselení organismu)

antigeny                    
( cizorodé bílkoviny, vyvolávající tvorbu protilátek, které se
 
v těle nahromadily a nebyly vyloučeny )

střevní toxiny          
( při poruše střevní mikroflóry v kombinaci s rozkládající se
 
potravou vznikají toxiny, které se vstřebávají do krve a tak
 
se dostávají do různých tkání v organismu, kde škodí )

organické toxiny    
( nejčastěji jsou to mikrobiální toxiny neboli jedovaté látky,    
 
vylučované mikroorganismy, např. mykotoxiny, virové toxiny,
 
boreliový toxin, streptokokový toxin, atd.... ,
 
dále to mohou být imunokomplexy nebo přírodní drogy
 
např. marihuana, kokain, atd. )

anorganické toxiny 
( toxické kovy, radioaktivní látky, průmyslová, zemědělská a
 
kosmetická chemie, syntetické drogy, rezidua antibiotik,
 
toxické zbytky léčiv, očkovacích látek či chemoterapií,...) 

metabolické toxiny
( důsledek jakéhokoli narušení metabolického řetězce
 
bílkovin, sacharidů a tuků.
 
Nejčastěji jsou to:
 
cukry - sacharóza nebo laktóza/mléčný cukr/,
 
gliadin - pšeničný lepek,
 
kasein - bílkovina kravského mléka,
 
lipidy/tuky/ - cholesterol, triacylglyceroly
  puriny, kyselina močová,....atd.)                     

potravinová aditiva tzv. ÉČKA

zátěž solí / NaCl /   
( kuchyňská sůl není toxická látka, ale pokud je v organismu
 
větší množství soli, než je fyziologická hranice, působí sůl
 
jako toxin. Nejčastěji se hromadí v cévách a kloubech )

nedostatek vitamínů, minerálů a stopových prvků  
( nejde o toxiny v pravém slova smyslu, ale je nutné tyto
 
nedostatky testovat a zabezpečit správné vstřebávání 
 
uvedených  látek do organismu )