Jak funguje protivirová imunita

Publikováno dne: 17. 8. 2022

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Až 90 procent zánětů horních cest dýchacích je virového původu. Nezvaní návštěvníci dosedají na sliznici a jejich cílem je proniknout do hlubších vrstev, kde se mohou množit.

Drtivá většina virů vnikne do našeho organismu dýchacími cestami. Poletují ve vzduchu přilepené na kapénkách z dýchacích cest. Ulpívají na kůži, odtud se opět dostávají do vzduchu. Při virologickém vyšetření jich můžeme najít desítky druhů. Zbývající viry, které nepronikají do těla přes dýchací cesty, jdou přes zažívací trakt (žloutenka), nebo přes pohlavní cesty (papilomavirus), vzácněji se dostanou do kůže (moluska, bradavice).

Odolnost sliznice

Poškození odolnosti je u všech přístupných cest stejné. Virus dosedne na sliznici a jeho cílem je proniknout do hlubších vrstev. Dostává se do buňky, což je prostředí, kde se může množit. Ideální je, když se virus podaří zlikvidovat hned na povrchu sliznice. Zde imunitu zajišťuje hlen a mikrobiální film, který je složen ze zabijáků virů.

Záněty sliznice jsou způsobené toxiny – cigaretovým kouřem, kovy, chemikáliemi, polétavým prachem a podobně. K tomu musíme mít v pořádku řasinkový epitel, který posouvá toxiny ven z organismu. Už v kvalitě této bariéry přitom velké množství lidí selhává.

Pronikne-li virus hlouběji, narazí na submukózní vrstvu sliznice, ve které je mnoho buněk a látek imunitního systému. Obrana se děje prostřednictvím zánětu. Ten se například v dýchacích cestách může šířit až do plic a infekce se projevuje jako zánět dýchacích cest.

Neustálá péče

Poškození submukózy je způsobeno chronickými ložisky virů, bakterií, koků, chlamydií a dalších, často ve formě imunokomplexů, antigenů či mikrobiálních toxinů. Zde už záleží na celkové imunitě. Do hry tu závažným způsobem vstupují stresy a emoce, proto naše preparáty Emotion, Tens a Per primam byly na základě zkušeností s koronavirem doplněny.

Preparáty Brein a Ver byly první pomocí v době, která byla velmi nervózní a vypjatá. Je pravděpodobné, že se alespoň částečně vrátí. Budujte proto svou protivirovou imunitu neustále. K tomu je třeba udržovat střeva a důsledně řešit dysmikrobii. Stejně důležité je likvidovat stresovou a emocionální zátěž. S mikrobiálními ložisky pomůže Rescirk. Další složky imunity řešíme preparáty Brein a Liencirk. Je pravděpodobné, že starší infekce budou už ve formě imunokomplexů. Průběžně odstraňujeme chemii (Dechem) a toxické kovy (Met). Snažíme se vyhýbat kravskému mléku a taveným sýrům.

Stáhnout celý Bulletin
Zpět na úvodní stránku