Detoxikace nové generace

není nahodilým procesem, ale je řízená a kontrolovaná.

Abychom mohli tělo smysluplně detoxikovat, je potřeba vědět, které toxiny v organismu škodí a kde jsou uloženy.
Podstatou metody je tedy co nejpřesněji tyto toxické zátěže odhalit a identifikovat je.
Aby to celé dávalo smysl, musíme se také umět po detoxikační kúře přesvědčit, že se organismu skutečně podařilo tyto toxiny vyloučit.
Člověk se vyléčí díky tomu, že se mu po vyloučení toxických zátěží navrátí schopnost těla se o sebe starat – realizovat přiměřené imunitní reakce na cokoli, co v každé vteřině naše tělo ohrožuje. Zlepší se i přirozené detoxikační schopnosti těla.
Metoda je výsledkem celoživotního bádání MUDr. Josefa Jonáše v oblasti přírodní medicíny.

Pro koho je metoda vhodná

Metoda využívá principů přírodní medicíny, avšak není v rozporu s klasickou medicínou.
Začíná tam, kde klasická medicína končí.

Za prevencí přicházejí lidé, kteří se cítí zdrávi, chtějí na sobě aktivně pracovat a hledají proto celostní formu péče o tělo i duši.
Mnohdy přichází člověk řešit svůj zdravotní problém, ovšem když během detoxikace pochopí, jak se dá velmi jednoduše problémům předcházet, zůstává nadále v preventivní péči.

S prevencí se dá začít takřka v každém věku, i když – čím dříve, tím lépe.
Metoda je proto také vhodnou péčí pro budoucí rodiče, kteří plánují početí svého potomka a po radostné události i pro jejich narozené miminko.

Naše zdravotní obtíže jsou výsledkem toho, jak žijeme i jak myslíme.
Při řešení zdravotních obtíží metoda pomůže navrátit zdraví.
Pokud ovšem člověk přijme jako fakt, že nebude „vyléčen“ ihned, za den nebo týden, ale třeba za půl roku nebo rok. Během procesu detoxikace se postupně propracujeme až ke kořenům vašeho zdravotního problému.

Zdravotní potíže sice přicházejí náhle, ale ne bez příčiny. Jsou výsledkem někdy až mnohaletého střádání toxických zátěží /např. toxiny z vnějšího i vnitřního prostředí, psychické toxiny, apod./.
Tělo potřebuje přiměřený čas k tomu, aby toxiny vyloučilo.
Poté už si organismus poradí sám a navrátí se do rovnováhy. Tkáně zregenerují a začnou opět bezchybně fungovat.

Častá otázka zní: „Pokud užívám léky, předepsané lékařem, mohu současně touto metodou detoxikovat svůj organismus?“

Užíváte-li lékařem předepsané léky, jejich další užívání samozřejmě nadále zůstává v kompetenci lékaře. Při tom souběžně probíhá detoxikace metodou dr. Jonáše. Informační preparáty Marion nijak nenarušují účinky léků. Není vůbec výjimečné, že po určité době detoxikace tkáně klienta zregenerují natolik, že se to projeví i při biochemickém či zobrazovacím lékařském vyšetření a po konzultaci s lékařem může klient některé z léků vysadit.

Jak probíhá konzultace a měření

  • K vlastnímu měření používám EAV přístroj Akuport M1 od německé firmy Kindling s připojenou počítačovou databází, kde jsou uloženy potřebné informace. K tomu dále využívám vybrané měřící ampule s konkrétními informacemi. Třeba o tom, zda se v organismu vyskytuje energetická nerovnováha, zda je ten či onen orgán dostatečně saturován vitamíny, minerály a stopovými prvky, apod. Měření probíhá v energo-informačním poli vašeho organismu.
  • Měřením zjišťuji přesné informace o tom, které konkrétní toxiny ve vašem organismu škodí
    a v jakých anatomických strukturách těla jsou uloženy.
    Současně též vyměřím, které z detoxikačních preparátů Marion se ukazují pro odstranění těchto toxinů z vašeho těla jako vhodné. Z nich pro vás sestavím detoxikační kúru.

  • Součástí návštěvy je konzultace o vhodném způsobu stravování, aby si vaše tělo již dále nevytvářelo toxické zplodiny z potravin, které špatně zpracovává. Současně se přesvědčíme, zda je potřeba doplňovat některý z vitamínů, minerálů či stopových prvků a zda má jejich vnitřní užívání pro tělo efekt. Nesprávně fungující střevní sliznice může být totiž příčinou, proč se přes veškeré doplňování určitý prvek nevstřebává do krve a jeho deficit v těle tak neustále narůstá. Zdravé a dobře fungující střevo je pro zdraví naprostým základem.
    V případě, že již užíváte léky, zjistím, zda některý z nich nevytváří ve vašem těle nežádoucí toxické zátěže, abyste měl/a/ možnost požádat svého lékaře o výměnu za lék, který by vám tzv. „lépe seděl“.
  • Bolestí a nemocí nám tělo dává najevo, že ve svém životě děláme nějakou chybu, že je potřeba cosi změnit. Klientova věta „ Tak jsem se rozhodl/a/, že …… “ je pro mě důkazem, že se v jeho mysli odehrává pozitivní změna.

Zbývá zodpovědět čtenáři otázku:

„Jak finančně náročná je tato forma péče?“

Jedna detoxikační kúra trvá 2 – 4 měsíce dle závažnosti zdravotního problému a finanční náklady na ni se pohybují většinou v rozmezí 2000 – 3000 Kč včetně konzultace.
Platbu je možné uhradit na místě buď v hotovosti, eventuelně přes účet s využitím internetového bankovnictví a příslušné aplikace v mobilním telefonu.
Metoda není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Důležité informace na závěr

Metoda nenahrazuje lékařské ošetření.
Informační preparáty Marion, vyrobené podle metody MUDr. Josefa Jonáše, byly schváleny a zaregistrovány jako doplňky stravy.